Mitä on Red Team testaaminen?

Tietoturvan maailmassa termien Red Team ja Blue Team välinen tanssi on usein ensiarvoisen tärkeää yrityksen digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden kannalta.

Mitä on Red Team testaaminen?

Tietoturvan maailmassa termien Red Team ja Blue Team välinen tanssi on usein ensiarvoisen tärkeää yrityksen digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden kannalta. Jotta voimme ymmärtää niiden välistä dynamiikkaa, on ensin ymmärrettävä molempien roolit ja niiden merkitys.

Red Team vs. Blue Team: Selkeä ero

Red Team on käytännössä hyökkääjäjoukko. He ovat erikoistuneet simuloimaan todellisia tietoturva- ja fyysisiä hyökkäyksiä yrityksen infrastruktuuriin. Tämä ei tarkoita, että heillä olisi pahoja aikeita – päinvastoin, heidän tehtävänsä on paljastaa heikkoudet ennen kuin oikeat hakkerit tai muut uhat tekevät niin.

Blue Team, toisaalta, on puolustava joukkue. Heidän tehtävänsä on tunnistaa ja torjua Red Teamin yritykset tunkeutua järjestelmiin. Heidän valppautensa ja reagointikykynsä määrittelevät yrityksen kyvyn suojautua todellisilta uhilta.

Red Team Testauksen Arvo Yritysturvallisuudessa

Joka sekunti maailmassa tapahtuu tuhansia yrityksiä murtautua yritysten järjestelmiin. Red team testaaminen on ensisijaisesti proaktiivinen tapa varmistaa, että yrityksen turvatoimet ovat ajan tasalla ja riittävän vahvat torjumaan näitä uhkia.

Lisäksi fyysisen turvallisuuden testaaminen on olennainen osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Se ei keskity vain ohjelmistoihin ja järjestelmiin, vaan myös rakennuksiin, työntekijöihin ja muihin konkreettisiin elementteihin.

Esimerkki Red Team Testauksesta

Kuvitellaan keskisuuri teknologiayritys, jolla on sekä fyysinen toimisto että suuri digitaalinen infrastruktuuri pilvipalveluissa. Yritys päättää palkata ulkoisen Red Teamin arvioimaan sen turvallisuusprosesseja.

Red Team aloittaa prosessin "phishing"-hyökkäyksellä, lähettämällä yrityksen työntekijöille sähköposteja, jotka näyttävät olevan legitiimejä, mutta sisältävät haitallisia linkkejä. Samanaikaisesti joukkueen jäsen yrittää päästä yrityksen toimistoon käyttäen väärennettyä henkilökorttia ja hyödyntämällä social engineering -tekniikoita.

Lopulta Red Team onnistuu pääsemään yrityksen sisäverkkoon ja toimiston tiloihin, mikä paljastaa yrityksen turvallisuuspuutteet sekä digitaalisesti että fyysisesti. Blue Team analysoi sitten tulokset ja ottaa opikseen, miten parantaa yrityksen turvallisuutta tulevaisuudessa.

Turvatestaamisella korotetaan yrityksen kyvykkyyttä puolustautua

Red Team -testaus on paljon enemmän kuin pelkkä hakkerointiharjoitus. Se on syvällinen ja monitahoinen prosessi, jonka avulla yritykset voivat todella ymmärtää ja korjata heikkoutensa ennen kuin todellinen uhka ilmenee. Blue Teamin rooli on sitten analysoida, oppia ja tehostaa yrityksen turvallisuusprosesseja näiden testien perusteella. Kun nämä kaksi joukkuetta yhdistävät voimansa, lopputulos on usein paljon vahvempi ja tehokkaampi turvallisuusstrategia.